ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

ENVIRONMENTAL PROTECTION

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 10 ปีในธุรกิจไม้สังเคราะห์ จนเกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญ เรามองเห็นอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น นำมาเรียนรู้ และหาแนวทางในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นความจริงใจในการบริการ สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับงานออกแบบที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการทดสอบมาตรฐาน ASTM และมีการทดสอบภายใต้สภาวะแวดล้อมจริงโดย SGS เรายินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอนวัตกรรม เพื่อตอบสนองจินตนาการที่ไม่หยุดนิ่งของงาน สถาปัตยกรรม

COMPANY BACKGROUND

ด้วยความตั้งใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในยุคโลกาภิวัฒน์ หลายๆ สิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อันนำมาให้เกิดสินค้าทดแทนใหม่ๆ ที่สมารถนำมาใช้ทดแทน โดยมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น ลดการสูญเสียทรัพยากรได้มากขึ้น และยังให้ความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและ ผู้ผลิตที่มีประสบการณ์สามารถนำเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงมาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

กระบวนการผลิตที่ได้กรั่นกรอง ทดสอบประสิทธิภาพ และประเมินผลโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการรักษามาตรฐานการติดตั้ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และงานติดตั้งมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่เป็นได้ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์นวัตกรรมใหม่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง ปลอดภัยจากปลวก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีอายุการใช้งานยาวนานและยังช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาอีกด้วย

บริษัท กนกเทรดดิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่าย จัดหา และติดตั้งไม้สังเคราะห์ Wood Plastic Composite ภายใต้แบรนด์ “INDY ARCH” นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท กนกเทรดดิ้ง จำกัด ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านกำลังคน ขนาดของบริษัท และยอดขาย ขณะนี้บริษัทมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคและทีมงานติดตั้งครอบคลุมทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทาง เพื่อให้บริการที่มี ประสิทธิภาพ และบริการหลังการขายที่มีมาตรฐานสูงสุด0
Main Product & More
0
Years Experience
45
Percent Natural Product